کمک ۱۲۵ میلیون دالری بشردوستانه امریکا به افغانستان

۸صبح، کابل: سفارت امریکا در کابل بسته‌ی تازه کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورش را برای افغانستان اعلام کرد. بر اساس بسته‌ی تازه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی امریکا، این کشور ۱۲۵ میلیون دالر را برای تأمین نیازهای بی‌جاشده‌گان داخلی، قربانیان حوادث طبیعی و مهاجران برگشت‌کننده کمک می‌کند. 

بر اساس معلومات سفارت امریکا در کابل، با اعلام بسته ۱۲۵ میلیون دالری تازه امریکا مجموع کمک‌های این کشور در سال جاری مالی به ۱۹۰ میلیون دالر می‌رسد که شامل کمک به مهاجران افغان در کشورهای منطقه نیز می‌شود. 

سفارت امریکا در کابل هم‌زمان از کشورهای دیگر خواسته است که به درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت از شهروندان افغانستان، کمک‌های‌شان را افزایش دهند. تا کنون حدود ۲۷ درصد از بودجه مورد ضرورت به نیازمندان کمک فوری در افغانستان تهیه شده است.

سفارت امریکا در کابل گفته است که کشورش برای حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان متعهد است و به حمایت و همکاری خود با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. این سفارت گفته است کمک تازه‌ی امریکا در بخش تأمین مواد غذایی اضطراری، تغذیه، آب آشامیدنی، صحت و مقابله با خشک‌سالی به مصرف خواهد رسید.

دکمه بازگشت به بالا