سمینار جرایم الکترونیکی برای دانشجویان آکادمی پولیس برگزار شد

۸صبح، کابل: سمینار جرایم الکترونیکی برای دانشجویان سال چهارم آکادمی پولیس برگزار شد. در این سمینار ۱۱۰ استاد و دانشجو شرکت کرده بودند تا در مورد جرایم الکترونیکی تبادل تجربه و نظر کنند.

در این سمینار مهدی حیدری، کارشناس تکنولوژی معلوماتی و فریداحمد افضلی، فرمانده عمومی آکادمی پولیس، به دانشجویان درباره جرایم الکترونیکی معلومات دادند.

این سمینار روی معرفی انواع جرایم الکترونیکی در جهان و جرایم الکترونیکی‌ای که بیش‌تر در افغانستان رخ می‌دهد، متمرکز بود.

فرید‌احمد افضلی در این سمینار گفت: «در عصر کنونی در تمام جرایم سازمان‌یافته در جهان و کشور جرایم سایبری و تکنالوژی نیز دخیل است.»

هم‌چنان مهدی حیدری گفته است که معرفی و شناخت از جرایم سایبری، در کاهش این پدیده کمک می‌کند.

گفتنی است که در حال حاضر تنها ریاست عمومی امنیت ملی در همکاری با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، جرایم الکترونیکی را ثبت می‌کند.

هم‌چنان مقامات گفته‌اند که به تازه‌گی تشکیلات ریاست مبارزه با جرایم الکترونیکی در وزارت داخله ایجاد شده است و تلاش روی مسلکی شدن بیش‌تر نیروهای این اداره جریان دارد.

دکمه بازگشت به بالا