نمایش تیاتر «ارب‌بچه و مغول‌دختر» در کابل برگزار گردید

افسانه‌ی «ارب‌بچه و مغول‌دختر» از افسانه‌های مناطق مرکزی است. اکنون این افسانه از سوی گروه تیاتری که خود را «ارب‌بچه و مغول‌دختر» نام‌ نهاده‌اند، در کابل برگزار شد. گفتنی است که بازار نمایش تیاتر در افغانستان از رونق چندانی برخوردار نیست و این نمایش جزو محدود نمایش‌های تیاتر حساب می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا