امین کاوه

امین کاوه در سال ۱۳۹۰ از رشته ادبیات فارسی دری دانشگاه کابل فارغ شده و کارشناسی ارشد خویش را در روابط بین‌الملل به‌ دست آورده است. او در مورد مسایل اجتماعی و پارلمانی مقالات متعدد نگاشته است. امین کاوه در حال حاضر به‌حیث گزارش‌گر و تحلیل‌گر روزنامه ۸صبح کار می‌کند.
دکمه بازگشت به بالا