حسیب بهش

حسیب بهش از سه سال به این‌سو در روزنامه 8صبح کار می‌کند و اکنون سردبیر روزنامه است. او از دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل سند لیسانس دارد و در حال حاضر دانشجوی مقطع ماستری رشته مدیریت عامه است.
دکمه بازگشت به بالا