دکتر محمدیونس طغیان ساکایی

دکتر محمدیونس طغیان ساکایی، استاد بازنشسته ادبیات دانشگاه کابل است. او ۳۸ سال در دانشگاه کابل مصروف تدریس تاریخ ادبیات و ادبیات حماسی بوده است. دکتر ساکایی در همه این دوران مصروف تحقیق و پژوهش در زمینه ادبیات‌شناسی بوده و شش عنوان کتاب درسی برای دانشجویان ادبیات تالیف کرده است. «نظم در دری (متون شعر حماسی)، «در شناخت فردوسی و شاهنامه (فردوسی‌شناسی)»، «تاریخ ادبیات در سده‌های هفتم و هشتم هجری (عصر مغول)»، «تاریخ ادبیات در سده‌های نهم و دهم هجری (عصر تیموریان)»، «متون تاریخی برای دوره فوق لیسانس» و «متون تعلیمی برای دوره فوق لیسانس» از كتاب‌های چاپ‌ شده وی است. استاد ساکایی همچنان رسالات و مقالات متعددی را در بخش ادبیات، به‌ویژه در زمینه شاهنامه‌پژوهشی نوشته و چاپ کرده است. او به پژوهش‌هایش ادامه داده است و با روزنامه ۸صبح نیز در بخش ادبیات همکاری می‌کند.
دکمه بازگشت به بالا