برشنا به شهریان کابل: اخاذی کارمندان را گزارش دهید

حسیب بهش

هم‌زمان با افزایش شکایت‌های باشنده‌گان کابل مبنی بر اخاذی کارمندان شرکت برشنا هنگام رفع مشکلات آنان، مسوولان این اداره از مشترکان این شرکت می‌خواهند که اخاذی‌های این کارمندان را به مراجع مربوطه یا پولیس گزارش دهند.

مسوولان در شرکت برشنا روز چهارشنبه، ۲۱ سنبله از مشترکان‌شان در کابل خواست که هنگام روبه‌رو شدن با اخاذی کارمندان این اداره، آن را به مراجع مربوطه و “نیروهای امنیتی” گزارش دهند. به گفته آنان، اخاذی کارمندان در جریان وظیفه، قانونی نیست و نیاز است که شهروندان این گونه موارد را با شرکت برشنا و نهادهای امنیتی در میان بگذارند.

انجنیر عبدالاحد بارکزی، رییس برق کابل در گفت‌وگویی با روزنامه ۸صبح افزود که اخاذی کارمندان غیرقانونی است و از شهروندان خواست که این موضوع را با شماره ارتباطی شرکت برشنا و نهادهای امنیتی در میان بگذارند. وی افزود: «هر فردی که [اجوره] می‌دهد هم کار غیرقانونی می‌کند و هر کسی که آن را می‌گیرد نیز دو برابر کار غیرقانونی انجام می‌دهد. در صورت درست بودن این موضوع، ما از همه مشترکان ما می‌خواهیم که به شماره ۱۴۴ ما [شرکت برشنا] که ۲۴ ساعت فعال است، تماس بگیرند یا فرد مذکور را به نزدیک‌ترین نهاد امنیتی بسپارند.»

پیش از این نیز شهروندان بارها از اخاذی و اضافه‌ستانی کارمندان شرکت برشنا هنگام اجرای وظایف محول شده، به‌ویژه در تسویه صرفیه برق، شکایت کرده‌اند. این در حالی است که اوایل سال گذشته، اعضای مجلس نماینده‌گان نیز از  اضافه‌ستانی‌های کارمندان شرکت برشنا ابراز نگرانی کرده بودند.

درخواست پول از سوی کارمندان هنگام رفع مشکلات

شماری از مشترکان برشنا به روزنامه  ۸صبح می‌گویند که کارمندان این شرکت در برابر ترمیم عوارض برق، از آنان پول می‌خواهند. این شهروندان می‌گوید که بارهای هنگام نصب میتر و تغییر وسایل آن، مجبور شده‌اند که مقدار پولی را به عنوان “اجوره” به کارمند این شرکت بپردازند.

شمس‌الحق باشنده ناحیه هشتم کابل است. او می‌گوید که پس از آتش گرفتن صندوق برق آنان به دلیل شارتی، کارمندان شرکت برشنا برای بدل کردن «فیوزهای عمومی داخل صندوق» از آنان دو هزار افغانی “اجوره” گرفته است. وی افزود که بارها با پول‌گیری از سوی کارمندان این شرکت روبه‌رو شده،‌ اما هنوز موفق به درج شکایات‌شان نشده‌اند.

شکایات از پول‌گیری کارمندان شرکت برشنا در حالی مطرح می‌شود که این شرکت در روزهای اخیر، روند دیجیتالی‌سازی تمامی میترها در کابل را آغاز کرده است. در همین حال، شماری از شهروندان حتا از پول‌ستانی کارمندان شرکت برشنا هنگام بدل کردن میترهای‌شان نیز شکایت دارند. محمدنسیم دیگر باشنده‌ی کابل است. او چندین بار مجبور شده برای ترمیم برق خانه‌اش به کارمند شرکت برشنا پول بپردازد. وی می‌گوید که گاه‌گاهی در برابر بدل کردن فیوز برق، به کارمند ساحه‌ای این شرکت “اجوره” داده است.

محمدنسیم اما افزود که کارمندان شرکت برشنا هنگام دیجیتال‌سازی میترها در ناحیه هشتم کابل، از مردم در بدل جابه‌جا کردن میترهای، ۱۰۰ افغانی “اجوره” می‌خواهند. در همین حال، وی‌ می‌گوید که این شرکت پول دیجیتل‌سازی میترها را نیز دو برابر از نرخ آن تسویه می‌کند. به گفته وی، در حالی‌که نرخ میترهای دیجیتالی در حدود ۸۰۰ افغانی است، کارمندان شرکت برشنا آن را در بل تسویه حساب، دو هزار افغانی می‌نویسند.

مسوولان در شرکت برشنا اما، موضوع اضافه‌ستانی در تغییر میترها را رد می‌کنند. آقای بارکزی افزود که این پول مستقیم به حساب بانکی شرکت برشنا اضافه می‌شود و کارمندان نمی‌توانند در این جریان، پول بیش‌تری از مشترکان این شرکت بگیرند.

شرکت برشنا یازده سال پیش جای‌گزین موسسه افغانستان برشنا شد و مسوولیت عملیاتی و اداری تمام دارایی‌های برق افغانستان را به عهده دارد. پیش از این، شهروندان بارها در مشکلات در خدمات این شرکت شکایت کرده‌اند. دو ماه پیش، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری «میک» در گزارش تعقبی این اداره به شرکت برشنا پیشنهاد کرده که به منظور خودبسنده‌گی این شرکت مهم است که روند صدور بل و میترخوانی به شکل مؤثر مدیریت شود.

دکمه بازگشت به بالا