عذرخواهی وزارت خارجه بریتانیا از کارمندان محلی‌اش در افغانستان

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه بریتانیا از کارمندان محلی‌اش در افغانستان که از آنان خواسته‌ شده تا برای انتقال از این کشور باید تأییدی نهادهای مربوط به طالبان را بگیرند، عذرخواهی کرده است.

گاردین روز شنبه، ۲۷ حوت، گزارش داده که تحقیقات وزارت دفاع بریتانیا نشان داده که از کارمندان محلی پیشین این کشور در افغانستان خواسته شده تا کارت‌های تولد و نکاح‌خط‌های‌شان را به تأیید نهادهای مربوط به طالبان برسانند.

وزارت دفاع بریتانیا این مورد را در ابتدا رد کرده، اما بعدتر یک سخنگوی این وزارت گفته است: «به سرعت این اشتباه را تصحیح کردیم، به سرعت دستورالعمل‌های داخلی خود را تقویت کردیم تا این اشتباه دوباره تکرار نشود.»

سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در این خصوص گفته است: «ما بدون هیچ قیدوشرطی عذرخواهی می‌کنیم و به تلاش خستگی‌ناپذیر برای انتقال افراد واجد شرایط به مکان امن ادامه می‌دهیم.»

آراپ، نهادی که روند انتقال افغا‌ن‌های واجد شرایط به بریتانیا را تسهیل می‌کند، نیز با ارسال ایمیل تازه به افراد واجد شرایط از آنان عذرخواهی کرده است.

دولت بریتانیا قول داده است که ۲۰ هزار افغان واجد شرایط را به این کشور منتقل می‌کند؛ اما کندی در روند انتقال این افراد بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا