رییس تجارتی شرکت مخابراتی سلام در انفجاری در کابل جان باخت

۸صبح، کابل: قاسم تاج، رییس تجارتی شرکت مخابراتی سلام در انفجار یک ماین کارگذاری شده در موترش، در کابل جان باخته است.

بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، قاسم تاج حوالی ساعت ۸:۳۰ چهارشنبه‌شب گذشته در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل هدف انفجار یک ماین مقناطیسی قرار گرفته است.

این وزارت قاسم تاج را یکی از کادرهای ورزیده شرکت دولتی سلام یاد کرده و گفته است که انجام این عمل، مانع کار دیگر کادرهای افغانستان در عرصه توسعه و تکنولوژی نخواهد شد.

گروه طالبان مسوولیت چند حمله در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل را بر عهده گرفته است اما به صورت مشخص نگفته است که حمله بر قاسم تاج کار این گروه بوده است.

گروه طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که شام روز چهارشنبه افراد مربوط به این گروه در منطقه باغ داوود از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، بر کارمندان استخباراتی حمله کرده‌اند.

گروه طالبان هم‌چنان مسوولیت یک حمله دیگر در منطقه دیوان‌بیگی از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل را نیز برعهده گرفته است، اما از رییس تجارتی شرکت مخابراتی سلام نام نبرده است.

دکمه بازگشت به بالا