ادامه بازرسی خانه‌به‌خانه در کابل؛ طالبان بر خانه‌های مردم در پروان دو و سه یورش بردند

۸صبح، کابل: باشنده‌گان شهر کابل از ادامه بازرسی‌های خانه‌به‌خانه طالبان خبر می‌دهند.

شماری از باشنده‌گان ساحات پروان دو و سه شهر کابل می‌گویند که طالبان بازرسی‌های خانه‌به‌خانه را صبح روز پنج‌شنبه، ۱۳ دلو، آغاز کرده‌اند.

به گفته باشنده‌گان این ساحات، طالبان با حضور سنگین در جاده‌ها حتا کوچه‌های فرعی را به‌روی رفت‌وآمد بسته‌اند.

باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که در بازرسی‌های طالبان حقوق مردم رعایت نمی‌شود و آنان هنگام بازرسی خانه‌به‌خانه پولیس زن با خود ندارند.

روز گذشته نیز طالبان بازرسی‌های خانه‌به‌خانه را در ساحه سیلوی مرکزی شهر کابل راه‌اندازی کردند.

طالبان هنوز در مورد نتایج بازرسی‌های روز گذشته و دلایل بازرسی‌های امروز در شهر کابل چیزی نگفته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا