دیکر: بدرفتاری طالبان با دانشجویان دختر ناراحت‌کننده است

۸صبح، کابل: کاردار سفارت امریکا برای افغانستان از محدود سازی دسترسی دانشجویان دختر به آموزش ابراز ناراحتی کرده است.

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در توییتی روز شنبه، ۱۴ عقرب، گفته که از بدرفتاری طالبان با دانشجویان دختر و محدود سازی دسترسی آنان به آموزش ناراحت است.

خانم دیکر این مطلب را در واکنش به بدرفتاری طالبان با دانشجویان دختر در دانشگاه بدخشان، ابراز کرده است.

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان گفته است: «زنان باید بتوانند دانش را دنبال کنند تا بتوانند به خانواده‌ها و جوامع خود کمک کنند.»

طالبان حدود ۱۰ روز پیش دانشجویان دانشگاه بدخشان را به اتهام نداشتن حجاب لت‌وکوب کرده و به آنان اجازه ورود ندادند.

دکمه بازگشت به بالا