داکتران بدون مرز: افزایش محدودیت در برابر زنان، بحران بشری را در افغانستان حاکم کرده است

۸صبح، کابل: سازمان داکتران بدون مرز می‌گوید که سیستم ناکارآمد، فقر گسترده و افزایش محدودیت در برابر زنان، بحران بشری را در افغانستان حاکم کرده است.

گزارش سازمان داکتران بدون مرز تحت نام «دسترسی به امکانات صحی و موانع دسترسی به آن در افغانستان» روز دوشنبه، ۱۷ دلو، نشر شده است که دریافت‌های این سازمان از وضعیت بشری افغانستان در جریان سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

این سازمان در گزارش خود به‌گونه پرسش‌آمیز نوشته است که اگر دختران نتوانند درس بخوانند، نسل بعدی داکتر و پرستار از کجا خواهد آمد.

در گزارش آمده است که مردم مناطق روستایی برای درمان نیاز دارند که به شهرها سفر کنند، اما در بیشتر موارد زنان به ‌دلیل محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان نمی‌توانند سفر کنند؛ زیرا آن‌ها نیاز به محرم دارند.

سازمان داکتران بدون مرز افزوده‌ است که مردم به مراکز صحی دولتی دسترسی ندارند و آن‌ها به ‌دلیل فقر، قادر نیستند از مراکز صحی خصوصی دوا بخزند.

بر‌بنیاد این گزارش، ۹۵ درصد مردم افغانستان در جریان سال ۲۰۲۲ در تهیه غذا با مشکل مواجه بوده‌ و مادران به‌ دلیل نبود امکانات بهداشتی و غذای کافی دچار سوءتغذی شده‌اند.

به گفته سازمان داکتران بدون مرز، محدودیت‌ها عیله زنان باعث شده است که رسیده‌گی زنان به درمان، از جمله در بخش زایمان، با مشکل مواجه شود.

گفتنی است که طالبان آموزش و تحصیل را برای دختران ممنوع قرار داده و کار کردن زنان در موسسه‌های داخی و خارجی را نیز تا امر بعدی به حالت تعلیق در‌آورده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا