داکتران بدون مرز: بیش از ۴۰ درصد تازه‌مادران بامیانی سال گذشته نوزادان خود را بدون کمک حرفه‌ای به ‌دنیا آورده‌اند

۸صبح، کابل: سازمان داکتران بدون مرز گفته است که تخمین زده می‌شود در سال گذشته میلادی، بیش از ۴۰ درصد تازه مادران در ولایت بامیان، بدون کمک‌های حرفه‌ای نوزادان خود را در خانه به‌ دنیا آورده باشند.

سازمان داکتران بدون مرز روز چهارشنبه، ۱۰ جوزا، در مورد وضعیت خدمات صحی در ولایت بامیان گزارشی نشر کرده است.

در گزارش آمده است که این سازمان در سال جاری میلادی هشت مرکز صحی در بامیان، ولایتی که ۹۰ درصد زمین‌های آن کوهستانی می‌باشد، افتتاح کرده است.

در گزارش آمده است که زنان افغان به‌دلیل محدودیت‌های جنسیتی در آزادی رفت‌وآمد و توانایی آن‌ها برای کار و تحصیل تحت حاکمیت طالبان، موانع بزرگی برای دسترسی به مراقبت دارند.

داکتران بدون مرز افزوده است که روستاییان بامیان به خدمات صحی و بهداشتی لازم دسترسی ندارند.

در این گزارش همچنان تذکر داده شده است که پس از روی‌کارآمدن طالبان و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط امریکا، فشار به‌طور پیوسته به‌روی یک سیستم صحی عمومی کم حجم وارد شده است و دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی را به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

طبق گزارش، این سازمان تا کنون بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مشاور پیش از تولد و پس از زایمان، سه هزار و ۴۰۰ مشاور کودک در روستاهای این ولایت استخدام کرده و بیش دو هزار کودک را از نگاه سوءتغذی بررسی کرده و ۷۵ بیمار را برای درمان مسایل پیچیده صحی به شفاخانه ولایتی بامیان ارجاع داده است.

داکتران بدون مرز تصریح کرده است که بامیان «محل زنده‌گی هزاره‌ها است»، قومی که از لحاظ تاریخی رانده شده‌اند و در روستاهای دورافتاده بدون دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی اولیه زنده‌گی می‌کنند.

این در حالی است که بربنیاد گزارش‌ها، پس از سلطه طالبان بر افغانستان، سیستم صحی کشور تا حدود زیادی دچار مشکل‌هایی شده است.

بیش‌تر بخوانید:

گفت‌وگو با رییس پیشین شفاخانه وزیرمحمداکبر‌خان؛ «احتمال دارد سیستم صحی به کما برود»

دکمه بازگشت به بالا