کمیسیون‌های انتخاباتی با آزمون بزرگ روبه‌رو اند

هر نوع اختلاف درونی در کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله کمیسیون مستقل انتخابات باید از بین برود. اختلاف‌ها باید بسیار به درستی مدیریت شود. کمیسیون مستقل انتخابات آزمون بزرگی در پیش دارد. قرار بود که قدرت‌های بزرگ از جمله امریکا با طالبان تفاهم کنند و تحولات افغانستان مسیر جدید اختیار کند. بسیاری‌ها را عقیده بر این بود که تفاهم قدرت‌های بزرگ با طالبان سبب می‌شد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار نشود. اما طالبان نتوانستند به تعهداتی که به امریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ داده بودند، عمل کنند. طالبان به دوام خشونت اصرار کردند. آنان تصور می‌کردند که هر قدر به میزان خشونت بافزایند در میدان دیپلماسی هم برنده هستند. حال دیگر برای مدتی مذاکره‌ی طالبان و قدرت‌های بزرگ از جمله امریکا منتفی است. کمیسیون مستقل انتخابات دیگر هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری ندارد. جامعه‌ی جهانی هم به تعهدات مالی‌اش پای‌بند است و ضرور است که کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نهایی کنند.

باید هرچه زودتر مواد حساس انتخاباتی به ولایاتی که هنوز نرسیده است، ‌برسد. امروز بر مبنای تقویم کمیسیون انتخابات باید مواد حساس انتخاباتی به تمام ولایات برسد. کمیسیون مستقل انتخابات باید همین امروز این کار را تکمیل کند. کمیسیون باید در هم‌آهنگی با وزارت‌خانه‌های قوای مسلح هرچه زودتر مواد حساس را به تمام ولایات برساند. کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه زودتر استخدام شوند. کمیسیون مستقل انتخابات باید شمار زیادی کارمند موقت استخدام کند تا در روز رأی‌گیری بتوانند در محل‌ها حضور یابد و شهروندان را کمک کنند تا رأی بدهند. هرچه زودتر باید روند استخدام این کارمندان کامل شود. کمیسیون مستقل انتخابات باید آماده‌گی‌ها برای آموزش این کارمندان موقت را هم کامل کند. بیش از ۱۵ روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده است. باید هرچه زودتر روند استخدام کارمندان موقت تکمیل شود و هرچه زودتر زیر آموزش گرفته شوند. نباید هیچ نوع تأخیر و تعللی صورت بگیرد.

تردیدی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات، ‌تأسیسات، کارمندان و مواد آن هدف حمله‌های تروریستی است، این کمیسیون باید در هم‌آهنگی با وزارت‌خانه‌های قوای مسلح رژیم امنیتی دقیق برای خودش بسازد تا آسیب‌پذیری‌اش کمتر شود. کمیسیون مستقل انتخابات باید از ناکامی در انتخابات پارلمانی درس بگیرد. این طور نباشد شود که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برخی از محل‌های رأی‌گیری به دلیل نرسیدن مواد انتخاباتی باز نشوند. این ناکامی و شرم‌ساری بزرگ نباید تکرار شود. ناکامی‌ کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات سالم پارلمانی یک شرم‌ساری بزرگ بود. این شرم‌ساری بزرگ نباید بار دیگر در ششم میزان تکرار شود. افغانستان بر مبنای قانون اساسی یک جمهوری است و شهروندان جمهوری حق رأی دارند. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که زمینه‌ی استیفای این حق را فراهم کند. هر نوع کوتاهی کمیسیون مستقل انتخابات کشور را در مسیر بسیار دشوار قرار خواهد داد. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید از سرنوشت کمیشنران و مقام‌های قبلی این کمیسیون پند بگیرند و بسیار دقیق به وظیفه‌ی خود عمل کنند.

هر نوع تعلل، ‌سهل‌انگاری و مسوولیت‌گریزی، افغانستان را با مشکل مضاعف روبه‌رو می‌کند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید آماده باشند که در صورت بروز هر نوع مشکل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شهروندان را قناعت دهند. کمیسیون مستقل انتخابات فرصت کافی در اختیار داشت تا همه‌ی کارها به سامان می‌شد و حال هم از فرصت باقی مانده باید استفاده‌ی بهینه کند تا هیچ کاری عقب نماند. تکرار تجربه‌ی ناکام انتخابات پارلمانی دیگر قابل قبول نیست. تکرار این تجربه‌ی ناکام سبب می‌شود که هم افغانستان وارد بحران مضاعف شود و هم کمیشنران مورد نفرت عمومی قرار بگیرند. نظارت جدی باید بر کار دبیرخانه‌ی کمیسیون وجود داشته باشد ضمن این که کمیشنران در کار روزمره، ‌عادی و مشروع دبیرخانه باید مداخله‌ی بی‌مورد نکنند. شهروندان افغانستان که برای حفظ نظم جمهوری بهای بزرگی می‌پردازند، ‌شایسته‌ی یک انتخابات سالم هستند.

دکمه بازگشت به بالا