جهان اگر بخواهد با طالبان تعامل کند، پایان دادن به آپارتاید جنسیتی باید یک‌ شرط کلیدی باشد

۸صبح، کابل: پارلمان اروپا روز گذشته سه قطع‌نامه‌ در مورد احترام به حقوق بشر را تصویب کرد که یکی از آن‌ها در مورد افغانستان زیر تسلط طالبان است.

در قطع‌نامه‌ پارلمان اروپا که روز پنج‌شنبه، ۳ قوس، تصویب شده، آمده است که آن‌چه در افغانستان در برابر زنان صورت می‌گیرد، مصداق آپارتاید جنسیتی است.

پارلمان اروپا گفته است: «اگر جامعه بین‌المللی بخواهد با طالبان تعامل داشته باشد، این [تأمین حقوق زنان] باید یک شرط کلیدی باشد.»

نماینده‌گان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا با توجه به وضعیت کنونی و عدم تحقق وعده‌های اولیه طالبان، یک استراتژی بلندمدت در مورد افغانستان طراحی کند.

نماینده‌گان پارلمان اروپا هشدار داده‌اند که وضعیت حقوق زنان در افغانسان پس از تسلط طالبان عقب‌گردی خیره‌کننده‌ای داشته و واجد شرایط آپارتاید جنسیتی خوانده شدن است.

آنان با تصویب این قطع‌نامه و با ذکر این‌که طالبان به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند، بار دیگر از این گروه خواستند تا زنان را به زنده‌گی عمومی برگردانند.

پارلمان اروپا همچنان از محدودیت فزاینده دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرده و افزوده که استقلال روزنامه‌نگاران محدود شده و سازمان‌های مدنی به شدت زیر فشار مضاعف قرار گرفته‌اند.

در قطع‌نامه پارلمان اروپا، از افغانستان به عنوان ششمین کشور تحت تأثیر تغییرات اقلیمی یاد و تأکید شده که جامعه بین‌الملل باید با یک اقدام‌ فوری به مردم افغانستان کمک کند.

گفتنی است که این قطع‌نامه با ۵۳۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا