افغانستان در آیینه آمار؛ سرزمین جنگ، فقر و بیکاری

سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش «ارزیابی نیازمندی‌های مبتنی بر جامعه» را که براساس آمار نیمه دوم سال 2020 میلادی تهیه شده است، نشر کرد. در این تحقیق به بحث‌های اشتغال‌زایی، اقتصادی، دسترسی به مارکیت‌ها، امنیت، عدالت، صحت، تحصیلات، غذا و تغذیه، سرپناه، آب و اقدامات صحی، خدمات رفاهی و میزان کمک‌ها پرداخته شده است. براساس این … ادامه مطلب افغانستان در آیینه آمار؛ سرزمین جنگ، فقر و بیکاری