عوامل وابسته‌گی افغانستان به کمک‌های خارجی

ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۲ تاکنون، ۱۴۳.۷ میلیارد دالر در بازسازی افغانستان مصرف کرده است. از این میان، ۸۸.۳۲ میلیارد دالر به خاطر ایجاد و آموزش نیروهای امنیتی به شمول اردوی ملی و پولیس ملی به مصرف رسیده است. این در حالی است که با خروج نیروهای بین‌المللی، وضعیت تغییر کرده و خشونت‌ها افزایش … ادامه مطلب عوامل وابسته‌گی افغانستان به کمک‌های خارجی