طالبان برای سومین‌ بار برای ریاست پاسپورت رییس معرفی کردند

۸صبح، کابل: طالبان در جریان یک سال، برای سومین‌ بار برای ریاست عمومی پاسپورت، رییس معرفی کردند.

خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان، روز یک‌شنبه، ۲۴ میزان، نوشته که مولوی عبدالکریم حسیب به‌حیث رییس عمومی جدید پاسپورت وزارت داخله طالبان به کارمندان این ریاست معرفی شده است.

این در حالی است که روند توزیع پاسپورت از چند به این‌ سو متوقف است و شکایت‌های زیادی از فساد در ریاست پاسپورت تحت حاکمیت طالبان وجود دارد.

طالبان در ابتدای حکومت‌شان مولوی عالم‌گل حقانی را به‌حیث رییس عمومی پاسپورت تعیین کردند و پس از چند ماه او را به دلیل آن‌چه فساد اخلاقی برادرش گفته شد، از این سمت برکنار کردند.

چند ماه پیش اعضای طالبان ویدیویی از جریان یک جلسه خوش‌گذارانی مختلط از زنان و مردان را منتشر کردند و مدعی شدند که برادر عالم‌گل حقانی را از این جلسه بازداشت کرده‌اند.

پس از برکناری عالم‌گل حقانی در ماه حوت امسال، این گروه مولوی عبدالحکیم حمدی را به‌عنوان رییس پاسپورت معرفی کردند. طالبان در مورد علت برکناری حمدی چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که از یک هفته به این‌ سو روند توزیع پاسپورت در سراسر کشور متوقف شده و علت آن آوردن تغییرات در سیستم تخنیکی و تجهیزاتی این اداره گفته شده است. با این حال، منابعی به ۸صبح گفته بودند که روند توزیع پاسپورت به دلیل تنش میان گروه حقانی و جناح ملا برادر در پی معرفی رییس جدید این اداره از سوی برادر، توقف یافته است.

در جریان یک سال حاکمیت طالبان چندین‌ بار روند توزیع پاسپورت متوقف شده است و گزارش‌های متعددی از فساد گسترده در این ریاست منتشر شده است.

در پی حاکمیت طالبان تقاضا برای دریافت پاسپورت افزایش یافت و روزانه شمار زیادی با پرداخت مبالغ هنگفت که در مواردی بیش از یک هزار دالر می‌رسد، پاسپورت را از طریق «کمیشن‌کاران» به دست می‌آورند.

دکمه بازگشت به بالا