گریفیتس در دیدار با حقانی: ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان باید هرچه‌ زودتر پایان یابد.

۸صبح، کابل: مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در دیدار با سرا‌ج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله طالبان، خواستار رفع هرچه زودتر ممنوعیت‌های آموزشی و کاری بر زنان افغان شده است.

وزارت امور داخله طالبان با نشر خبرنامه‌ای روز چهارشنبه، ۵ دلو، از دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با سرپرست این وزارت خبر داده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله طالبان آمده است که مارتین گریفیتس در این دیدار خواستار کاهش انتقاد‌ها بر عملکردهای دو طرف شده و تأکید کرده که انتقادهای بیش از حد، راه‌های تفاهم را می‌بندد.

براساس این خبرنامه، حقانی به گریفیتس گفته است که ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان در افغانستان دایمی نیست.

حقانی گفته است که روی آموزش زنان در میان رهبری گروه طالبان تفاوت دیدگاه وجود دارد که حل خواهد شد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در رأس یک هیأت این سازمان به کابل آمده است.

در بیش از یک هفته گذشته این دومین سفر هیأت‌های عالی‌رتبه سازمان ملل متحد به افغانستان زیر کنترل طالبان است.

دکمه بازگشت به بالا