ورکشاپ چگونه‌گی پوشش از روند انتخابات برگزار شد

کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان این ورکشاپ را به منظور پوشش‌دهی هر چه مصوون‌تر انتخابات برای خبرنگاران برگزار کرد. در این ورکشاپ که برای سه دور برگزار می‌شود قرار است حدود شصت تن از خبرنگاران آموزش ببینند.

دکمه بازگشت به بالا