کمیسیون مستقل انتخابات: با نصب فهرست دیجیتالی در دستگاه‌های بایومتریک ۹۰ درصد تقلب سازمان‌یافته جلوگیری می‌شود

۸صبح، کابل: مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که  با نصب فهرست دیجیتالی رأی‌دهنده‌گان در دستگاه بایومتریک از ۹۰ درصد تقلب سازما‌ن‌یافته در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری خواهند کرد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه این کمیسیون روز پنج‌شنبه، هفدهم اسد در یک نشست خبری گفت که فهرست رأی‌‌دهنده‌گان بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به دو شکل چاپی و دیجیتالی پس از تصفیه تهیه شده است. ننگ توضیح داد که فهرست چاپی رأی‌دهنده‌گان بر اساس کارشیوه انتخاباتی همراه با مواد انتخاباتی به مرکزهای رأی‌دهی فرستاده می‌شود، اما فهرست دیجیتالی در دستگاه‌های بایومتریک در محلات نصب و به این ترتیب از ۹۰ درصد تقلب سازمان‌یافته در روز رأی‌دهی جلوگیری خواهد شد.

 به گفته او، همه کارشیوه‌های انتخاباتی به صورت جامع و متفاوت از سال‌های گذشته تهیه و تصویب شده است. حبیب‌الرحمان ننگ، به رغم وجود برخی از اتهام‌ها مبنی بر فرمایشی بودن استخدام کارمندان دبیرخانه، گفت که کارمندان دایمی دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به صورت شفاف و از  طریق رقابت آزاد استخدام شده‌اند.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از جانب دیگر، می‌گوید که مقدمات استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات فراهم شده است و بیش از ۱۸ هزار دستگاه بایومتریک آماده استفاده است. او هم‌چنان در مورد ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک جدید گفت که یک محموله این دستگاه‌ها به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده است و قرار است یک محموله دیگر آن روز جمعه، هژدهم اسد به این کمیسیون مواصلت کند.

حبیب‌الرحمان ننگ از رأی‌دهنده‌‌گان خواست که به روندهای انتخاباتی اعتماد داشته باشند و از حزاب سیاسی، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز درخواست کرد تا از روندهای انتخاباتی نظارت کنند. به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات از هر رأی مردم در انتخابات حفاظت خواهد کرد.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و حامیان آن‌ها نیز خواست تا قانون و کارشیوه‌های انتخاباتی را در جریان روندهای انتخاباتی مراعات کنند.

در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ششم میزان برگزار شود، ۳۵ هزار دستگاه بایومتریک برای ثبت مشخصات حدود نُه میلیون رأی‌دهنده در نظر گرفته شده است.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات اما می‌گویند، با توجه به تعداد رای‌دهنده‌گان و عنصر زمانی، شمار دستگاه‌های بایومتریک برای ثبت مشخصات رای‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست جمهوری، بسنده نیست؛ زیرا به سخن آنان، قرار است در هر محل رای‌دهی بیش از سه‌صد رای‌دهنده حضور یابند، اما کمیسیون مستقل انتخابات برای هر محل رای‌دهی تنها یک دستگاه انگشت‌نگاری در نظر گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا