کمیسیون دسترسی به اطلاعات: راهکار نشر اطلاعات در اکثر ادارات دولتی وجود ندارد

۸صبح، کابل: مسوولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گویند که یک راهکار مشخص برای نشر اطلاعات در بیش‌تر ادارات دولتی وجود ندارد.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز چهارشنبه، شانزدهم اسد در یک نشست خبری در کابل گفت که دسترسی به اطلاعات در ادارت دولتی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است اما این چالش‌ها در ولایت‌ها بیش‌تر از مرکز است.

بهادری در عین حال گفت که دسترسی به اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است و کمیسیون دسترسی به اطلاعات در راستای نهادینه شدن این فرهنگ تلاش می‌کند.

آقای بهادری در این نشست گفت که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و هر اداره‌ای که اطلاعات را محرم می‌سازد، فساد به صورت گسترده در آن اداره وجود دارد. او هشدار داد، پس از این هر اداره‌ای که اطلاعات را نشر نمی‌کند و آن را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد، افشا خواهد شد و به حیث اداره آمیخته به فساد معرفی می‌شود. او تصریح کرد که چند اداره دولتی وجود دارد که تقاضا برای اطلاعات از این اداره‌ها صورت گرفته اما این ادارات حاضر به در دسترس قرار دادن اطلاعات نشده است. 

از جانب دیگر، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وب‌سایت‌های ۵۲ اداره دولتی را بر اساس بندهای ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، نظارت کرده است.

این نظارت به روش پرشس‌نامه و مشاهده حضوری از بخش‌های مرتبط به وب‌سایت‌های ادارات صورت گرفته است.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات دریافته است که از مجموع ۵۲ اداره دولتی به شمول وزارت‌خانه، اداره‌های مستقل و کمیسیون‌ها، به استثنای هفت اداره، سایر ادارات بین ۵۰ تا ۹۰ درصد بندهای ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات را رعایت کرده است. این قانون ادارات را در مورد نشر پیش‌گیرانه اطلاعات توصیه کرده است. «نشر پیش‌گیرانه اطلاعات» به اطلاعاتی گفته می‌شود که بدون تقاضا از سوی خود ادارات به نشر می‌رسد.

این کمیسیون ادارات را بر اساس رعایت بندهای ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات به سه رده برتر، متوسط و ضعیف تقسیم کرده است.

بر اساس این ارزیابی، وزارت مخابرات، وزارت امور خارجه، مجلس سنا، معاونت اول ریاست اجرایی، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، کمیسیون انرژی اتمی و کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در رده ضعیف قرار دارند.

 با این حال، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که این ارزیابی به هیچ وجه نشان دهنده، نبود فساد در اداراتی نیست که در رده برتر قرار دارند.

او هم‌چنان گفت که وب‌سایت‌های ادارات دولتی به بازسازی و بروزرسانی نیاز شدید دارد و این وب‌سایت‌ها به‌روز نیستند.  

 از جانب دیگر، فیروز بشری، سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در این نشست از تعهد حکومت برای فراهم‌سازی زمینه دسترسی به اطلاعات سخن گفت. او هم‌چنان از کمیسیون دسترسی به اطلاعات خواست تا نقش نظارتی خود را بیش‌تر سازد.  

دکمه بازگشت به بالا