آیا ادعای کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها درست است؟

کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها ادعا دارد که بیشترین آمار خشونت بر خبرنگاران در زمان حکومت حامد کرزی و دوره‌ی طالبان صورت گرفته است. اما آیا نهادهای حامی خبرنگاران این ادعا را درست می‌خواند؟

دکمه بازگشت به بالا