توافق‌نامه‌های تعدیل پنج قرارداد استخراج سنگ کرومایت امضا شد

۸صبح، کابل: وزارت معادن و پترولیم توافق‌نامه‌های تعدیل در پنج قرارداد استخراج سنگ کرومایت را روز شنبه، بیست‌وسوم سنبله با نماینده‌گان شرکت‌های طرف قرارداد به امضا رساند.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، هنگام امضای این توافق‌نامه‌ها گفت که دلیل عمده اعمال تعدیل در قراردادهای قبلی بلند بودن فیصدی رویالتی و مشروط بودن سرمایه‌گذاری برای پروسس کرومایت در داخل کشور بوده است.

او افزود که  قراردادهای استخراج سنگ کرومایت در روشنی قانون جدید معادن بررسی شده و فیصدی رویالتی آن از ۳۰ درصد به ۷.۵ درصد و هم‌چنان ۵ درصد، کاهش یافته است.

به گفته او، شرکت‌های قراردادکننده تعهد کرده که در زمینه پروسس کرومایت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بر اساس توافق‌نامه تعدیل در قراردادهای استخراج سنگ کرومایت، شرکت های قرار‌دادکننده مکلف هستند که یک ماه پس از امضای قرارداد، برنامه‌ی‌ کاری خود را به وزارت معادن و پترولیم ارایه کنند.

طبق معلومات وزارت معادن و پترولیم هریک از شرکت‌های قرارداد‌کننده حدود ۴ میلیون دالر در استخراج سنگ کرومایت سرمایه‌گذاری می‌کنند. مجموع سرمایه‌گذاری در این پنج معدن کرومایت که در ولایت‌های کابل، لوگر، پروان و میدان‌وردک قرار دارد، به ۲۰ میلیون دالر خواهد رسید.

دکمه بازگشت به بالا