مولانامحمد عبدالله: استخدام کارکنان انتخاباتی با تبعیض قومی و زبانی همراه است

۸صبح، کابل: مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شیوه استخدام کارمندان این کمیسیون مشکل دارد و با تبعیض‌های قومی و زبانی همراه است.

آقای عبدالله که روز سه‌شنبه، بیست‌وششم سنبله، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، تأکید کرد که «افراد غیرقانونی» در سطوح بالایی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارند. او تصریح کرد که این افراد هم «حضور غیرقانونی دارند و هم غیرقانونی استخدام شده‌اند.» 

او در ادامه گفت که در استخدام کارکنان انتخاباتی تبعیض قومی، زبانی، مداخلات و ضعف مدیریتی وجود اعمال می‌شود که سلامت انتخابات ریاست جمهوری را با چالش مواجه می‌کند این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، به صورت مشخص از کسی و یا نهادی نام نبرد که در اعمال تبعیض در استخدام کارکنان انتخاباتی نقش دارند. او البته حضور برخی از افراد را در دارالانشای کمیسیون مستقل انتخاباتی غیرقانونی خواند.

مولانامحمد عبدالله از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات نیز انتقاد کرد که در قسمت استخدام کارمندان این کمیسیون غفلت کرده و طرزالعمل‌های مربوط را در استخدام کارمندان این کمیسیون رعایت نکرده‌اند. به گفته عبدالله، برخی از کارمندانی «اجیر» کمیسیون مستقل انتخابات که در بخش‌های فنی کار می‌کنند، صلاحیت بالاتر از کمیشنران در «تغییر و حذف» معلومات سیستم مرکزی دارند و در صورتی که مدیریت نشود، انتخابات را به بحران می‌کشند. او از اعضای کمیسیون خواست تا در قسمت رفع این مشکل تلاش کنند.

این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از جانب دیگر از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انتقاد کرد که آزمون رقابتی برخی از کارمندان این کمیسیون را  تا کنون نگرفته است و در این قسمت تعلل می‌کند. او بدون این‌که از کسی نام ببرد گفت که ممکن «مافیای تقلب» در عقب تأخیر اخذ امتحان از کارمندان کمیسیون وجود داشته باشند.

چگونه‌گی استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته نیز خبرساز و جنجالی شده بود. مولانا محمد عبدالله در سی‌ام جوزای امسال اعلام کرد که اطرافیان محمداشرف غنی و حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری در تبانی با دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در امور تقرر کارمندان انتخاباتی، مداخله می‌کنند.

هم‌چنان حبیب‌رحمان ننگ، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته است که در گزینش کارمندان این کمیسیون بیش‌تر از آن‌که حکومت و دیگر نهادها مداخله کنند، کمیشنران بر حال این کمیسیون دخالت دارند. تا جایی که به گفته‌ی حبیب‌رحمان ننگ،۵۰ درصد گزینش‌ کارمندان این نهاد در نتیجه مداخله اعضای این کمیسیون صورت گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا