نامزدان: تلویزیون ملی در اختیار تیم حاکم قرار دارد

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری،‌ تلویزیون ملی را به جانبداری از تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی متهم می‌کنند. این نامزدان می‌گویند که تلویزیون ملی در اختیار تیم حاکم قرار دارد و این تلویزیون به نحوی زمینه کمپین انتخاباتی آقای غنی را زیرنام برنامه‌های ملی فراهم کرده است.

تلویزیون ملی روز چهارشنبه، بیست‌وسوم اسد به مناسبت صدمین سال‌گرد استقلال کشور یک مصاحبه اختصاصی را زیر نام «فصل نا تمام شاه امان الله خان» با رییس جمهور غنی انجام داد. این مصاحبه که یک ساعت و ۱۳ دقیقه به درازا کشید، رییس جمهور غنی در باره حکومت، کارکردها و دست‌آوردهای شاه امان الله خان صحبت کرد.

هم‌چنان آقای غنی در جریان صحبت هایش اشاره کرد که فصل نا تمام شاه امان الله خان را تکمیل می‌کند. آقای غنی در این مصاحبه اختصاصی گفت که می‌خواهد آرزوی امان لله خان را که همانا «نظام جمهوری و افغانستان با ثبات» است را پوره کند. افزون بر این آقای غنی در مورد کارکردهایش در زمان حکومت وحدت ملی نیز پرداخت. او گفت که در زمان حکومتش ۷۲ بار به ولایت‌های افغانستان سفر کرده است و هم‌چنان توانسته است که اصلاحات گسترده را در نهادهای امنیتی به ویژه اردوی ملی پیاده کند. به همین ترتیب او یادآور شد که پیش از حکومت وحدت ملی، کارمندان دولتی از طریق واسطه تعیین می‌شدند، اما به گفته او اکنون در زمان حکومت وحدت ملی، کارمندان ادارات دولتی از طریق رقابت آزاد و از طریق برنامه شفاف اصلاحات اداری تعیین می‌شوند.

در همین حال شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با نقد این برنامه می‌گویند که این برنامه زمینه یک نوع کمپین برای تیم دولت ساز را فراهم کرده است. این نامزدان آقای غنی را به قانون شکنی و سوءاستفاده از امکانات دولتی علیه سایر نامزدان متهم می‌کنند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه، بیست‌وششم اسد در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که گفتمان اختصاصی آقای غنی با تلویزیون ملی زیرنام «فصل ناتمام شاه امان الله» و تشریح برنامه‌های را که در زمان حکومت وحدت ملی انجام داده است و یا قرار است که در آینده انجام دهد، نوعی کمپین و سوءاستفاده از امکانات دولتی دانست. آقای حکیمی مصاحبه اختصاصی تلویزیون ملی با رییس جمهور غنی را جانبدارانه توصیف کرد. او گفت که بر اساس قانون انتخابات، زمینه استفاده از تلویزیون ملی باید برای همه نامزدان ریاست جمهوری یک‌سان باشد. آقای حکیمی اما گفت که تلویزیون ملی به شکل جانبدارانه و به نفع این تیم فعالیت می‌کند. او گفت: «تلویزیون ملی در اختیار تیم حاکم است.»

هم‌چنان آقای حکیمی، رییس جمهور را به قانون شکنی و سوءاستفاده از امکانات دولتی متهم کرد. او گفت که آقای غنی از بودجه دولت برای کارزارهای انتخاباتی اش استفاده می‌کند. به گفته او رییس جمهور غنی با استفاده از امکانات دولتی هفته سه الی چهار بار پیکارهای انتخاباتی‌اش را برگزار می‌کند. درحالی که به گفته او، سایر نامزدان به دلیل کمبود امکانات و نداشتن بودجه کافی، توانایی برگزاری یک کمپین انتخاباتی در هفته را ندارند.

نظری پریانی، سخنگوی تیم وفاق ملی به رهبری عبدالولی مسعود نیز تلویزیون ملی را متهم کرد که از تیم «دولت ساز» به رهبری رییس جمهور غنی حمایت می‌کند. آقای پریانی به ۸صبح گفت که تلویزیون ملی به عنوان یک رسانه مستقل نشان داد که «ظرفیت مستقل» بودن را ندارد. او گفت: «تلویزیون ملی به عنوان رسانه ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز عمل کرده است.»

با این حال او این عمل‌کرد تلویزیون ملی را قابل توجیه ندانست و افزود که این عمل‌کرد تلویزیون ملی برای تیم وفاق ملی پذیرفتنی نیست. از سویی دیگر، آقای پریانی رییس جمهور غنی را به سوءاستفاده از امکانات دولتی متهم کرد. او گفت که رییس جمور غنی همه امکانات و ادارات دولتی را به نفع تیم دولت ساز به مصرف می‌رساند.

درعین حال نهادهای ناظر انتخابات نیز گفتمان اختصاصی تلویزیون ملی را با رییس جمهور توجیه پذیر نداستند. به باور نهادهای ناظر انتخابات، خلط برنامه‌های کمپینی انتخابات با برنامه‌های ملی سلامت و شفافیت انتخابات را زیر پرسش می‌برد.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، باوجودی‌که برنامه تلویزیون ملی زیر عنوان ۲۸ اسد، سال روز استقلال افغانستان در چرخش بود، اما در این برنامه رییس جمهور غنی در جریان صحبت‌هایش با مجری تلویزیون ملی، به مسائل که ارتباط مستقیم با کمپین‌های انتخاباتی داشت نیز اشاره کرد. او گفت که آقای غنی در بخش از صحبت‌هایش در مورد سفرهایش به ولسوالی‌ها و ولایت‌ها اشاره کرد. به گفته او، رییس جمهور غنی در این مصاحبه گفته است: «هیچ رییس جمهور نتوانسته است که به تمامی ولسوالی‌ها سفر کنند، اما من کرده‌ام.» به این ترتیب رییس جمهور غنی نیز افروده است که تا اکنون ۷۲ بار به ولایت‌ها سفر کرده است. آقای رشید تشریح کارکردها و دست‌آورها از سوی رییس جمهور غنی در برنامه‌های ملی، از طریق تلویزیون ملی را نوعی سوءاستفاده از امکانات دولتی خواند.

آقای ریشد افزود که تلویزیون ملی باید برنامه‌هایش را طوری طرح می‌کرد که از مسائل کمپینی و موضوعات که به شکل کمپین مطرح می‌شد را جلوگیری می‌کرد. او افزود که تلویزیون برای این‌که بی‌طرف و غیرجانبداری خویش را احیا کند، باید عین فرصت‌ها را برای سایر نامزدان نیز فراهم کند. او از ادامه این روند ابراز نگرانی کرد. آقای رشید گفت که اگر نهادهای دولتی بی‌طرفی خویش را در انتخابات حفظ نکنند، شهروندان کشور شاهد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نخواهند بود.

خواستیم که نظر مسوولان تلویزیون ملی را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر که با مسوولان این رسانه‌ داشتیم، آن‌ها حاضر به پاسخگوی نشدند.

در عین حال کمیته نظارت از تخطی رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات که مسوولیت نظارت از برنامه‌های رسانه‌ها را دارد می‌گوید که اگر رسانه‌ای از طرزالعمل که برای‌ فعالیت‌شان در نظر گرفته شده است تخطی کرده باشند، مطابق قانون این تخطی‌ها بررسی و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. محمدرفیع رفیق صدیقی، رییس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات به ۸صبح گفت که اگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این عقیده‌اند که در مصاحبه تلویزیون ملی، نوعی تخلف و کمپین صورت گرفته است، اسناد و شواهدشان را با کمیته نظارت از تخطی رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنند و این کمیسیون مطابق طرزالعمل قانون رسانه‌ها، آن‌را بررسی و مورد بازپرس قرار می‌دهد.

آقای صدیقی تأکید کرد که رسانه‌ها مکلف اند که به گونه بی‌طرف عمل کنند و زمینه یک‌سان را برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در زمان پیکارهای انتخاباتی فراهم کنند.

دکمه بازگشت به بالا