ضرورت بحث در مورد انتخابات ترکیه: این بحث چه پیامدهای عمیقی برای افغانستان دارد؟

انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ترکیه بحث‌های داغی را برانگیخته است که فراتر از مرزهای این کشور و کشورهای همسایه گسترش یافته است. این بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی و گردهمایی‌های عمومی افغانستان نیز نفوذ کرده است، جایی که افغان‌ها در تبادل نظرِ داغ با نامزدها شرکت می‌کنند. در حالی که برخی ممکن است استدلال کنند که امور ترکیه نباید به افغانستان مربوط شود، دلایل قانع کننده ای مبتنی بر اصول دموکراسی، سکولاریسم و مدرنیته وجود دارد، که بحث در مورد انتخابات ترکیه را در چارچوب موضوعات مرتبط با افغانستان توجیه می کنند.

دلیل اول حول محور اصل مشروعیت حکومت و حقوق مردم می‌چرخد. در دنیای امروز، این انتظار عمومی وجود دارد که یک دولت‌ باید نماینده اراده مردمی باشد که به آن‌ها خدمت می‌کند. هر دولتی برای به دست آوردن آرای شهروندان خود ادعا می‌کند که نماینده اراده ملت خود است. این آرا مستلزم یک روند انتخاباتی شفاف و قانونی است. ترکیه، به عنوان یک دموکراسی فعال، مظهر این روند است و بر این مسئله تأکید می‌ شود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، حق تعیین آینده خود را دارد. این واقعیت بر اهمیت یک روند دموکراتیک در افغانستان و ضرورت رهبری ملی و یک حکومت مشروع تأکید دارد.

شایان ذکر است که قدرت یک دولت متناسب با مأموریتی است که از مردم خود دریافت می‌کند.

دوماً، انتخابات ترکیه اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را روشن کرده است

انتخابات ترکیه باعث ایجاد گفتگوی حیاتی در میان افغان‌ها در مورد دموکراسی، سکولاریسم و اسلام شده است. بنیادگرایان افغان تمایل به حمایت از اردوغان دارند و او را مسلمان‌تر از رقبای او می‌دانند. با این حال، بسیاری از روشنفکران افغان با مخالفان اردوغان موافق هستند و خواهان آزادی‌های سیاسی و مذهبی بیشتر در ترکیه می‌باشند. اهمیت سکولاریسم در افغانستان حیاتی است. با توجه به گذشته پر فراز و نشیب این کشور که مشخصه‌ی آن تلاقی دین و سیاست است، بحث سکولاریسم و به ویژه برای حل بحران کنونی در کشور این مسئله بسیار مرتبط است. این بحث همچنین نقاط ضعف بالقوه حکومت دینی و مزایای جداسازی باورهای دینی از اداره جامعه‌ی چند فرهنگی و چند قومیتی مانند افغانستان را روشن می‌کند.

سوماً، انتخابات ترکیه بینش‌های ارزشمندی در مورد سازگاری مدرنیته و اسلام ارائه می‌دهد، موضوعی که برای آینده افغانستان از اهمیت حیاتی ای برخوردار است. خط سیر تاریخی افغانستان را که نگاه کنیم، نقش دین در جامعه و سیاست افغانستان همیشه با افراط و تفریط همراه بوده است. در دوران حکومت رژیم کمونیستی بر این کشور، زیر لوای تفکر مترقی، پیروان دین مورد آزار و اذیت بسیار قرار گرفته اند.

در جبهه ای مقابل، مجاهدین و طالبان به شدت با ایده‌ها و برنامه‌های مدرن مخالف بوده اند و از تفسیری فوق العاده محافظه‌کارانه‌ی از اسلام دفاع کرده اند. که بر عکس این مسئله، ترکیه الگوی ظریفی از توازن و همزیستی بین اسلام و زندگی مدرن است.

جامعه‌ی ترکیه در حالی که ریشه در میراث اسلامی خود دارد، از ارزش‌های بین‌المللی مدرن، احترام به حقوق و آزادی‌های فردی، تقویت تحصیل و کار زنان، حمایت از حقوق بشر و حفظ مزیت رقابتی در صحنه جهانی استقبال می‌کند. این توازن ظریف به عنوان یک نمونه عملی برای همه کشورهای اسلامی و به ویژه افغانستان است، و این کشورها را تشویق می‌کند تا مسیر مشابهی را در نظر بگیرند. این توازن از ارزشمندی بسیار برخوردار است، که به سنت‌های غنی اسلامی آن‌ها احترام گذاشته و آن‌ها را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و در عین حال، مزایای هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مدرن را با آغوش باز استقبال می‌کند.

علاوه بر این، انتخابات ترکیه می‌تواند نقشه‌ی راهی را برای آوردن دموکراسی و توسعه در افغانستان ارائه دهد. بحث‌های پیرامون این انتخابات می‌تواند فرهنگ مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی را در میان افغان‌ها پرورش دهد، که برای شکوفایی دموکراسی نیاز مبرم است. افزون بر این، این موضوع می‌توانند بحث‌ها را در مورد موضوعات مهمی مانند توسعه اقتصادی، برابری اجتماعی، و سیاست خارجی تحریک کنند که برای آینده افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به طور خلاصه، مشارکت فعالانه افغانستان در بحث‌های مربوط به انتخابات، مشروعیت حکومت، تعیین سرنوشت، دموکراسی، سکولاریسم، اسلام و سازگاری دین با هنجارهای مدرن اجتماعی بسیار حیاتی است. انتخابات ترکیه نه تنها به عنوان یک مطالعه موردی دارای اهمیت است، بلکه تسریع کننده ای این گفتگوهاست. مدیریت تنوع قومی، توانمندسازی زنان، مشارکت جوانان در سیاست و تاکید بر اهمیت توسعه اقتصادی، برابری اجتماعی و سیاست خارجی آگاهانه موارد هستند که از این بحث‌ها سرچشمه می‌گیرند.

ما به عنوان افغان می‌توانیم با مطالعه و بحث در مورد موضوعاتی مانند انتخابات، مشروعیت حکومتی، تعیین سرنوشت، دموکراسی، سکولاریسم، اسلام و سازگاری دین با هنجارهای مدرن اجتماعی، بینش‌های ارزشمندی به دست آوریم و دیدگاه‌های خود را گسترش دهیم. روشن‌سازی نظرات آگاهانه در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌های بالقوه کشور ما بسیار مهم است. با اشتراک و تعامل در این گفتگوها می‌توانیم مسیری را به سوی یک افغانستان همه‌شمول، دموکراتیک و مرفه ترسیم کنیم.

کشور ترکیه یک الگوی خوبی برای کشور های اسلامی است بنابراین بحث در مورد انتخابات ترکیه در شکل دادن به آینده کشورمان مهم و با ارزشمند است.

دکمه بازگشت به بالا