نورمحمد نور با وجود مخالفت عبدالله، به عنوان مشاور ارشد کمیسیون انتخابات آغاز به کار کرد

۸صبح، کابل: مسوولان در کمیسیون انتخابات تایید می‌کنند که نورمحمد نور، سخنگوی پیشین کمیسیون انتخابات به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون به کارش آغاز کرده است.

آقای نور در حالی به کارش آغاز می‌کند که حدود ۲۰ روز پیش دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با انتصاب او از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرده و آن را مداخله صریح در امور این کمیسیون خوانده است. این دسته انتخاباتی خواهان برکناری سریع نورمحمد نور از سمتش شده بود.

اما اکنون میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید، نورمحمد نور، به عنوان مشاور ارشد کمیسیون انتخابات کارش را در این کمیسیون آغاز کرده است.

هر چند پیش از این ریاست اجرایی کشور در خبرنامه گفته بود که آقای نور توسط ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون تعیین شده، اما معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید، آقای نور از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مشاور این کمیسیون به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و رییس جمهور تقرر ایشان را منظور کرده است.

معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در ادامه تصریح کرد که نورمحمد نور در این کمیسیون به عنوان مشاور نقش اجرایی ندارد و مسوولیت او بیش‌تر مشورت‌دهی در قسمت کارهای مطبوعاتی به رهبری کمیسیون است.

میرزامحمد حق‌پرست در ارتباط به واکنش ریاست اجرایی در پیوند به تقرر آقای نور گفت:«اگر ریاست اجرایی سندی در دست داشته باشد که نشان دهد که آقای نور در قسمت مهندسی انتخابات دست دارد، آن را با رهبری کمیسیون در میان بگذارد، بررسی خواهد شد.»

نورمحمد نور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بود. این انتخابات ریاست جمهوری به دلیل وجود اتهام‌های تقلب گسترده و مهندسی شده جنجالی شد و مسوولان آن از کار برکنار شدند.

با این حال عبدالله عبدالله که در انتخابات قبلی یکی از کاندیدان پیش‌تاز بود در یک خبرنامه گفته که با در نظر داشت تجربه‌های تلخ گذشته، مداخلات حکومت در امور کمیسیون‌ها و نقش مسوولان پیشین این نهاد در سازمان‌دهی تقلب، گماشتن مجدد مسوولان قبلی و معزول این نهاد به اعتماد مردم به کمیسیون‌‌های انتخاباتی ضربه می‌زند و از برگزاری یک انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار جلوگیری می‌کند.

این دسته انتخاباتی هم‌چنان گفته است که اعتراض خود را در مورد انتصاب آقای نور بیان کرده و خواهان توقف مداخلات ریاست جمهوری در امور داخلی کمیسیون‌های انتخاباتی است.

دکمه بازگشت به بالا