پاکستان جوانان افغانی را استقلال را تجلیل می‌کردند، ‌بازداشت کرد

پیش از این بارها مهاجران افغان از آزارواذیت توسط حکومت پاکستان شکایت داشتند

دکمه بازگشت به بالا