قیومی، سرگند و بانو رحمانی به اختلاس در ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا متهم شدند

۸صبح، کابل: دادستانی ابتدایی غیرنظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را در پیوند به اختلاس از بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شناخته و از دادگاه خواستار مجازات برای آن‌ها شده است.

در صورت دعوای دادستان این پرونده، قیومی، رحمانی، و سرگند به اختلاس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شده‌اند.

در این صورت دعوا به صورت تفصیلی توضیح داده شده است که مقام‌های مزبور که برخی از آن‌ها اکنون برحال نیستند، در ساخت این دیوار از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود نیز سوء استفاده کرده‌اند.

دادستان موظف در پیوند به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای این سه مقام نیز از دادگاه خواستار مجازات شده است.

دکمه بازگشت به بالا