کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران: آمار تهدیدها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است

کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران گزارش ماه جولای خود را منتشر ساخت. بر اساس این گزارش، آمار تهدیدهای ماه جولای امسال، نظر به سال پار به مراتب افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا