محدودیت بر آموزش زنان و تلاش پرستو و راحله؛ «هیچ ‌کسی جلو آموزش دختران را گرفته نمی‌تواند»

شماری از زنان در کابل با راه‌اندازی یک مرکز آموزشی، تلاش دارند برای دختران زمینه آموزش را فراهم کنند. پرستو، همراه 20 آموزگار، از چند مدت به این‌سو صنف‌های آموزشی رایگان برای دختران و صنف‌های سواد‌آموزی برای زنان برگزار می‌کنند. آن‌ها مرکز آموزشی خود را به نام سرک (با الفبای پشتو و به معنای روشنایی … ادامه مطلب محدودیت بر آموزش زنان و تلاش پرستو و راحله؛ «هیچ ‌کسی جلو آموزش دختران را گرفته نمی‌تواند»