استخبارات طالبان فعالیت جمعیت اصلاح، حزب تحریر و نهاد نجم را ممنوع اعلام کرد

۸صبح، کابل: طالبان در یک دستور تازه‌ فعالیت حزب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد نجم را ممنوع کرده‌اند.

در مکتوب اداره استخبارات طالبان که دوشنبه، ۳۰ عقرب، نشر شده و به‌تازه‌گی‌ در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گفته، این اداره دستور ممنوعیت فعالیت این دو حزب و یک نهاد را داده است.

در مکتوب آمده است: «طبق هدایت رهبری اداره عمومی استخبارات… هر گونه فعالیت‌های سیاسی احزاب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد النجم و گروه‌های تکفیری ممنوع می‌باشد.»

طبق نسخه مکتوبی که در دسترس ۸صبح قرار گرفته، این مکتوب ظاهرا به یکی از ولایات کشور که نام آن در مکتوب سیاه شده، صادر شده است.

در مکتوب آمده است که در حال حاضر «نظام شرعی» زیر «قیادت» علما در افغانستان موجود است و نیازی به فعالیت هیچ‌ جماعت و حزب دیگر‌ نیست؛ زیرا وجود احزاب سیاسی، به ضرر مردم است.

جمعیت اصلاح و حزب تحریر که دیدگاه‌ها سیاسی-اسلامی خاص خود را دارند، در اوایل تسلط طالبان با این گروه در برخی از ولایات «بیعت» کردند.

دکمه بازگشت به بالا