طالبان به انتشارات و کتاب‌فروشی‌ها در بدخشان برگه تعهدنامه توزیع کرده‌اند

۸صبح، بدخشان: مسوولان انتشارات و کتاب‌فروشی‌ها در بدخشان به روزنامه ۸صبح می‌گویند، به‌تازه‌گی ریاست استخبارات حکومت سرپرست طالبان به آن‌ها برگه‌های تعهدنامه توزیع کرده است تا تعهد کنند که کتاب و نشرات خلاف پالیسی آن‌ها را چاپ و نشر نمی‌کنند.

به گفته آنان، این کار طالبان آن‌ها را وادار به سانسور کرده و مشکلات جدی را در روند چاپ و نشر به‌وجود می‌آورد. آنان می‌افزایند، اگر چنین کاری صورت می‌گیرد، از طریق استخبارات نه، بل از طرف نهاد‌هایی مانند ریاست اطلاعات و فرهنگ که با آن‌ها کار می‌کنند باید انجام شود.

در قسمتی از این برگه آمده است: «کتباً تعهد می‌کنم که هیچ‌گونه کتاب، مجلات و اوراقی که توسط گروه‌های تروریستی و مخالفان امارت اسلامی افغانستان باشد، از چاپ و طبع تخریش اذهان عامه و تبلیغ جنگ و خشونت در کشور می‌گردد، از نشر و پخش و خرید و فروش آن تعهد می‌کنم و در صورت تخطی تمام کتاب، اوراق و اشیای ممنوعه مصادره و مورد پی‌گرد قانونی قرار خواهم گرفت.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان تا هنوز در این زمینه هیچ قانون و طرزالعمل مشخصی را در اختیار نهادهای نشراتی قرار نداده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا