اکادمیسین دستگیر پنجشیری به عمر ۸۹ ساله‌گی در‌گذشت

۸صبح کابل: اکادمیسین دستگیر پنجشیری به عمر ۸۹ ساله‌گی در امریکا درگذشت‌.

دستگیر پنجشیری روز دوشنبه، ۵ جدی، در اثری بیماری و کهولت سن، در واشنگتن دی‌سی امریکا درگذشت.

پنجشیری در قریه قابضان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر زاده شد. او آموزش‌های ابتدایی را در مکتب ولسوالی رخه و تحصیلات عالی را در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل به پایان رساند.

دستگیر پنجشیری به‌حیث وزیر تعلیم و تربیه جمهوری دموکراتیک خلق، وزیر فواید عامه حکومت جمهوری دموکراتیک خلق، رییس اتحادیه نویسنده‌گان افغانستان و رییس انجمن نویسنده‌گان افغانستان ایفای وظیفه کرد‌.

آثار چاپی به‌جا مانده از او مجوعه‌های شعری «بهار جاویدان»، «پیک دوستی»، «آینده جهانیم»، «ناله نیلاب» و «فروغ هستی» و همچنان کتاب «ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان» است.

پنجشیری در زمان حکومت‌های محمد‌ظاهر شاه، محمد‌داوود، ببرک کارمل و داکتر نجیب‌الله مجموعاً هشت سال زندانی شده بود.

دکمه بازگشت به بالا