تقویم رژیم کاری برای شش ماه آینده تغییر کرد

۸صبح، کابل: وزارت کار و امور اجتماعی، تغییرات تازه‌ای در رژیم آغاز و ختم کار کارمندان مرکزی و ولایتی در شش ماه دوم سال جاری را اعلام کرد.

براساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، رژیم آغاز و ختم کار کارکنان از اول ماه میزان تا آخر ماه حوت امسال از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز تا ۳:۳۰ پس از چاشت ادامه می‌یابد.

در شش ماه نخست امسال ساعت کاری از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز می‌شد و تا ساعت ۴:۰۰ پس از چاشت ادامه می‌یافت.

برای کارمندان مرکزی و ولایتی یک ساعت برای گزاردن نماز و صرف نان، وقفه اعلام شده است. در تغییرات تازه ساعت ۱۲ تا ۱ به این منظور در نظر گرفته شده است.

طبق تغییرات تازه، روزهای پنج‌شنبه ساعت کاری کارمندان دولتی از ۸:۳۰ صبح تا ۱:۳۰ پس از چاشت ادامه می‌یابد.

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که کار در مؤسسات تولیدی، خدماتی، بخش‌های دایماً فعال (تنظیم شفت‌های کار)، مؤسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیلات عالی با درنظرداشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط، با رعایت ۳۵ ساعت کار در هفته رژیم آغاز و ختم کار کارکنان‌شان را تهیه و پس از موافقه این وزارت تطبیق کنند.

دکمه بازگشت به بالا