پیرترین ترمیم‌کار هارمونیه کوچه خرابات

محمد‌ابراهیم ۲۰ سال است که در کوچه خرابات شهر ‌کهنه کابل هارمونیه‌ ترمیم می‌کند. او در کودکی در محافل زنانه تبله‌نوازی و آوازی‌خوانی می‌کرد. اکنون از طریق ترمیم هارمونیه امرار معاش می‌کند. او تنها ترمیم کار هارمونیه‌‌ در شهر کهنه کابل است.

دکمه بازگشت به بالا