مجلس نماینده‌گان بودجه وسط سال را تصویب کرد

۸صبح، کابل: مجلس نماینده‌گان روز سه‌شنبه، پانزدهم اسد در یک نشست فوق‌العاده سند بودجه وسط سال مالی را به تصویب رساند. 

پیش‌تر مجلس نماینده‌گان در نهم اسد، طرح بودجه وسط سال را رد کرده و آن را به وزارت مالیه فرستاده بود تا اصلاحات و تعدیلات لازم را در آن اعمال کند. از آن‌جایی‌که رد طرح بودجه وسط سال با رخصتی تابستانی مجلس نماینده‌گان هم‌زمان شده بود، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، با صدور فرمانی خواستار دوام نشست‌های اعضای شورای ملی برای طی مراحل بودجه وسط سال مالی ۱۳۹۸ شد.

 به دنبال آن وزارت مالیه نیز اعلام کرد که طرح تعدیل و اصلاح شده بودجه وسط سال را دوباره برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده است.

مهدی راسخ، از اعضای مجلس نماینده‌گان به روزنامه ۸صبح گفت که در طرح تعدیل شده بودجه وسط سال مالی، موارد اختلافی اصلاح شده بود. به گفته او، درخواست پول اوپراتیفی برای قطعه محافظت خاص رییس جمهور، کاهش بودجه وزارت‌های معارف و فواید عامه و تخصیص بودجه برای برخی از ادارات مستقل می‌شد. مهدی راسخ افزود که همه موراد اختلافی به استثنای تخصیص بودجه برای پنج اداره مستقل اصلاح شده بود. به گفته او، اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست فوق‌العاده‌شان طرح بودجه را به استثنای پنج اداره مستقل تصویب کردند.

گفتنی است که با تصویب بودجه وسط سال، رخصتی تابستانی اعضای مجلس نماینده‌گان نیز آغاز شده است. 

 براساس معلومات وزارت مالیه، مجموع بودجه ملی بعد از تصویب بررسی وسط سال ۴۲۴.۳۹ میلیارد افغانی است که شامل ۲۹۷.۳ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۷ میلیارد افغانی بودجه انکشافی می‌شود.

وزارت مالیه از تصمیم مجلس نماینده‌گان برای تصویب بودجه وسط سال مالی جاری استقبال کرده است.

دکمه بازگشت به بالا