وزارت اطلاعات‌ و فرهنگ خواهان رهایی زمان احمدی خبرنگار تحت توقیف در بامیان شد

۸صبح، بامیان: وزارت اطلاعات و فرهنگ با نشر خبرنامه‌ای خواهان رهایی زمان احمدی، مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی «سیتاگیدیا» در بامیان شده است.

زمان احمدی خبرنگار و شماری از فعالان مدنی در ولایت بامیان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته، ۲۰ قوس، پس از احضار به محکمه‌ی شهری بامیان، تحت توقیف قرار گرفتند و به زندان فرستاده شدند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه، بیست‌ودوم قوس، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که طبق گزارش‌هایی رسیده از بامیان، مدیر مسوول هفته‌نامه ستاگیدیا بدون هیچ «موجب قانونی» توقیف شده است.

در ادامه‌ی خبرنامه هم‌چنان آمده است که مسایل مربوط به تخطی‌های رسانه‌ای در قانون رسانه‌های همه‌گانی کشور صراحت کامل دارد و برای رسیده‌گی به شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌ای، کمیسیونی ایجاد شده است و بررسی چنین موارد از صلاحیت‌های این کمیسیون است.

وزارت اطلاعات ‌و فرهنگ، مخالفت شدید خود را با توقیف این خبرنگار محلی در بامیان و هر نوع تلاش برای فشار آوردن بر رسانه‌ها اعلام کرده است.

در خبرنامه از مراجع مربوط خواسته شده است که هرچه زودتر زمان احمدی را رها کنند و اگر موضوع قابل رسیده‌گی در میان باشد، باید از مجرای قوانین نافذه‌ی کشور به آن پرداخته شود.

گفته شده است که پرونده‌ی زمان احمدی مربوط به تظاهراتی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی است.

برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران بامیان نیز از دو روز به این طرف، با نشر خبرنامه‌های جداگانه خواستار رهایی زمان احمدی شده بودند.

دکمه بازگشت به بالا