لزوم اصلاحات در ارگان‌های کشفی

استعفای آقای معصوم استانکزی رییس‌ عمومی سازمان امنیت ملی یک گام ارزنده بود. ناکامی‌های امنیتی ایجاب می‌کند که در رأس و بدنه‌ی امنیتی ملی، اصلاحات لازم به میان بیاید تا حداقل فعالیت‌های تخریبی و حمله‌های انتحاری گروه‌های تروریستی حداقل در شهرهای بزرگ کاهش یابد. در این اواخر فعالیت‌های تروریستی در داخل شهرها افزایش یافته است. گروه طالبان به مراکز ولایت‌ها هم حمله می‌کنند ولی حمله‌های تروریستی وحشت‌ناک در داخل شهرها صورت می‌گیرد. واسطه‌های مملو از مواد انفجاری داخل شهر می‌شود و جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد. انفجار یک واسطه‌ی بزرگ مملو از مواد انفجاری در چهار راه عبدالحق هم چیزی غیر از ناکامی اطلاعاتی و استخباراتی نبود. البته کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی هم موضوعی است که رهبران حکومت باید در مورد آن حساس باشند و اقدام کنند. حفاظت از حق حیات شهروندان، وظیفه‌ی اصلی و اساسی حکومت است.

رهبران حکومت باید اقدامات لازم را انجام دهند تا ارگان‌های کشفی و استخباراتی بیش‌تر از این فعال شوند. رییس‌های قبلی امنیت ملی که دو تن آن در مبارزات انتخاباتی حضور دارند، بارها از آن‌چه که گماشتن افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های مهم اطلاعاتی انتقاد کرده بودند. آقای امرالله صالح باری گفته بود که رهبران حکومت شماری از اشخاص و افراد غیرحرفه‌ای را که سابقه‌ی کار سازمان‌های امدادرسان غیر دولتی دارند،‌ به سمت‌های اطلاعاتی گماشته است. به گفته‌ی او از کارمندان ان‌جی‌اوها را مستقیم به سمت‌هایی گماشته شده بودند که نیاز بود در آن متخصصان فن استخبارات گماشته می‌شدند. اگر به واقع وضعیت همین است، باید به آن پایان داده شود. باید در تمام سمت‌های مهم اطلاعاتی چهره‌های توانا و آشنا به فن استخبارات گماشته شوند. اصل شایسته‌سالاری باید به صورت جدی در استخبارات رعایت شود. رییس‌ جدیدی که برای سازمان امنیت ملی برگزیده می‌شود، باید حرفه‌ای باشد. او باید حرفه‌ی استخبارات را بلد باشد. به او باید اجازه داده شود تا خود تصمیم‌های مهم مربوط به سازمانش را بگیرد. باید سازمان امنیت ملی به گونه‌ای اداره شود که هیچ جناح سیاسی نتواند از آن در راه مقاصد سیاسی و جناحی استفاده کند. استفاده از نهادهای مهمی مثل امنیت ملی برای مقاصد جناحی و سیاسی، کل کشور را آسیب می‌زند. وقتی یک نهاد مورد استفاده‌ی جناحی قرار می‌گیرد که عزل‌ونصب‌ها در آن نهاد بر اساس روابط سیاسی و قومی صورت بگیرد. در عزل‌ونصب‌ها در امنیت ملی و هر اداره‌ی دیگر باید اساس کار شایسته‌گی حرفه‌ای و تعهد وطنی باشد. کسانی که تخصص و تعهد دارند، باید صرف نظر از تعلقات قومی‌شان در نهادهای اطلاعاتی و کشفی گماشته شوند. داستان گزینش‌ها و سهم‌بندی‌های قومی باید خاتمه یابد. درصدی‌های خیالی قومی نباید اساس گزینش‌ها قرار بگیرد. باید سیستم به گونه‌ای اصلاح شود که شایسته‌ها بالا بیایند و متخصصان فن در صورت نیاز استخدام شوند. به هیچ جناحی اجازه‌ی استفاده‌ی ابزاری از امنیت ملی و دیگر نهادها باید داده نشود.

باید رابطه‌ی نهادها و ارزش‌ها برای تمام شهروندان و نیروهای سیاسی تفهیم شود. نهادها برای پاس‌داری از ارزش‌ها به وجود می‌آیند. امنیت شهروندان یک ارزش است. امنیت فزیکی،‌ روانی و اقتصادی انسان‌ها ارزشی است که در همه‌ی اسناد حقوقی جهانی درج شده است. نهادهای مثل پولیس و امنیت ملی هم برای حفاظت و تحقق همین ارزش به میان آمده‌اند. حفظ منافع امنیتی جمعی شهروندان یک کشور نیز ارزشی است که همه‌ی انسان‌ها آن را عزیز می‌دارند. وظیفه‌ی اصلی امنیت ملی هم حفاظت از همین اصل امنیت جمعی شهروندان است. این نهاد برای استفاده‌ی ابزاری به میان نیامده است و هیچ جناحی حق ندارد که آن را خرج منافع کوچک جناحی کند. کسی که بعداً در رأس امنیت ملی قرار می‌گیرد، ‌باید شهامت تطبیق قانون را داشته باشد و اجازه ندهد که این نهاد از سوی هیچ جناحی مورد استفاده‌ی ابزاری قرار بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا