پاکسازی حزب کمونیست چین خطر حمله بر تایوان را افزایش داده است

براساس گزارش‌ها، پس از ختم بیستمین کنگره حزب کمونیست چین این حزب از وجود مهره‌های بازدارنده حمله بر تایوان پاک‌سازی شده است.

گاردین روز سه‌شنبه، ۲۵ اکتوبر، در گزارشی به پاکسازی حزب کمونیست چین پرداخته و گفته که بیستمین کنگره این حزب مهره‌های غیرخودی را از هسته‌های اساسی حزب پاک کرده است.

پاکسازی حزب کمونیست چین از وجود رقبای سیاسی و ارتقای چهره‌های وفادار به شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، در رده‌های بالایی این نگرانی را ایجاد کرده که قدرت بی‌قیدوشرط شی می‌تواند خطر حمله بر تایوان را افزایش دهد.

در آخرین کنگره حزب کمونیست چین، کمیته مرکزی، دفتر سیاسی، کمیته دایمی هفت نفره حزب و کمیسیون نظامی مرکزی به رهبری شی جین پینگ که مسوولیت رهبری ارتش آزادی‌بخش خلق چین را بر عهده دارد، در اختیار افراد وفادار به رییس جمهور چین قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا