طالبان از ۴۰۰ جنگ‌جوی‌شان در هرات آزمون شمولیت در مکتب اخذ کردند

۸صبح، هرات: منابع محلی در هرات می‌گویند که ریاست معارف طالبان در این ولایت از ۴۰۰ جنگ‌جوی این گروه آزمون شمولیت در مکتب‌های لیسه را اخذ کرده است.

منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که ریاست معارف طالبان در هرات روز دوشنبه، ۷ حمل، آزمون تثبیت سویه جنگ‌جویان طالب را برگزار کرده است.

براساس اطلاعات منابع، قرار است جنگ‌جویان طالب که اکثر آنان سواد خواندن و نوشتن ندارند، در صنف‌های ده و یازده جذب شوند.

ریاست معارف طالبان در هرات گفته است: «این امتحان به‌خاطر پاسداری و زحمت‌کشی مجاهدین از سوی وزارت جلیله معارف برگزار شده است.»

عبدالله امینی، رییس معارف طالبان در هرات، گفته است که معیار شمولیت جنگ‌جویان این گروه در مکتب‌ها تفاوت سنی بوده و قرار است جنگ‌جویان بالاتر از ۲۱ سال در صنف‌های یازدهم و پایین‌تر از آن شامل صنف دهم مکتب‌ شوند.

در همین حال، منابع در هرات می‌گویند که شماری از جنگ‌جویان گروه طالبان که در امتحان اشتراک کرده بودند کهن‌سال بوده‌اند.

طالبان پیش از این نیز از ده‌ها جنگ‌جوی بی‌سوادشان در ولایت کاپیسا امتحان تثبیت سویه گرفته و آنان را شامل مکتب کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا