بریتانیا ۸ میلیون پوند برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمک می‌کند

۸صبح، کابل: سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرد که  این کشور ۸ میلیون پوند را برای حمایت از روند انتخابات افغانستان و انجام امور عملیاتی آن کمک می‌کند.

سفارت بریتانیا در کابل به روز پنج‌شنبه، ۲۳ اسد، با نشر خبرنامه‌ای تصریح کرد که «اداره توسعه بین‌المللی بریتانیا مبلع ۸ میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات ملل متحد که مسوولیت فراهم‌آوری حمایت‌های تخنیکی به نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان را دارد، فراهم می‌نماید.»

آن طوری که در خبرنامه اشاره شده، «این مبلغ شامل مساعدت از پیش تعیین شده ۴ میلیون پوندی جهت حمایت آمادگی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد.»

خانم الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در افغانستان گفته که کشورش از برگزاری انتخابات در افغانستان قویاً حمایت می‌کند تا مردم افغانستان بتوانند به پای صندوق‌های رای بروند.

سفیر بریتانیا در کابل بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید کرده است:«بریتانیا بر اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر تاکید می‌کند. برگزاری انتخابات به موقع یک گام دیگر در راستای یک آینده با ثبات و دیموکراتیک برای افغانستان است.»

سفارت بریتانیا در کابل تصریح کرده که «برگزاری انتخابات به شیوه شفاف و عادلانه، بدون مداخله مقامات دولتی و بدون استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزدان مشخص یک اصل بسا مهم است.»

پیش از این سفارت امریکا در کابل نیز اعلام کرده است که ایالت متحده ۲۹ میلیون دالر را برای حمایت از روند انتخابات افغانستان و انجام امور عملیاتی آن کمک می‌کند.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۹ میلیون دالر هزینه خواهد داشت که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات ۹۰ میلیون دالر آن توسط دولت افغانستان و ۵۹ میلیون آن توسط نهادهای بین‌المللی تامین می‌شود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شود. در این انتخابات به شمول رهبران حکومت وحدت ملی ۱۸ نفر نامزد شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا