تلویزیون طلوع از نشر سریال‌های خارجی منع شد

۸صبح، کابل: تلویزیون خصوصی طلوع گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، طی مکتوبی این شبکه را از نشر هرگونه سریال خارجی منع کرده است.

به گفته شبکه طلوع، براساس این مکتوب که روز پنج‌شنبه، ۲۶ حوت، صادر شده، شبکه‌های مربوط به موبی گروپ، نشر سریال‌ها را به‌گونه موقت متوقف می‌سازد.

طلوع گفته است که اداره استخبارات حکومت سرپرست درباره متوقف شدن نشر سریال‌ها از موبی گروپ ضمانت کتبی نیز خواسته است.

با این حال تلویزیون طلوع پیشنهاد داده است که باید یک کمیسیون مشترک از رسانه‌ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل شود تا ممنوعیت پخش‌ سریال‌ها به بحث گرفته شود.

این شبکه تأکید کرده است که پس از آن فیصله نهایی در مطابقت به «عرف دولت از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ» به‌گونه رسمی به رسانه‌ها ابلاغ شود.

گفتنی است که با سقوط حکومت پیشین، رسانه‌ها با چالش‌های جدی از جمله وضع محدودیت روبه‌رو بوده است. هرچند نهادهای حامی رسانه‌ها بارها از این کار حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند، اما تاکنون موثر نبوده و محدودیت‌ها به‌شکل سیستماتیک وضع می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا