چرا یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی؟

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بیش از ۱۱ میلیون برگه‌ی رأی‌دهی چاپ کرده است. بر مبنای آمار کمیسیون مستقل انتخابات شمار کل رأی‌دهنده‌گان نُه‌ونیم میلیون نفر است. واضح است که در انتخابات مشارکت صد درصدی ممکن نیست. با توجه به اوضاع و شرایط امنیتی کشور، مشارکت هشتاد/هفتاد درصدی هم خیلی آرمانی است. بنابراین به چاپ ۱۱ میلیون برگه‌ی  رأی‌دهی چه ضرورت بود؟ شمار برگه‌های رأی‌دهی باید از نه‌ونیم میلیون بیش‌تر نمی‌بود. چاپ یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی رأی، این تصور را به وجود می‌آورد که حلقاتی قصد دست‌برد در انتخابات را دارند. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در این مورد توضیح بدهند که به چه دلیل به چاپ ۱۱ میلیون برگه‌ی رأی‌دهی موافقت کرده‌اند؟ چرا باید یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی رأی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته باشد؟ این امر هم ضایع کردن منابع است و هم تصور دست‌برد در انتخابات را تقویت می‌کند.

تصور دست‌برد در انتخابات از آن‌جا ناشی می‌شود که در انتخابات‌های سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۰۹ شمار آرایی که ادعا می‌شد تقلبی است، بین یک‌ونیم تا یک‌ونیم میلیون رأی بود. در آن زمان فهرست رأی‌دهنده‌گان وجود نداشت و به همین دلیل آشفته‌گی زیاد بود. حال که فهرست رأی‌دهنده‌گان وجود دارد و عکس چهره‌ی زنان رأی‌دهنده هم گرفته می‌شود، چه نیاز بود که یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی به چاپ برسد و به کابل انتقال داده شود؟ کمیسیون مستقل انتخابات باید اعتماد رأی‌دهنده‌گان را به این کمیسیون اعاده می‌کرد. یکی از راه‌های اعاده‌ی اعتماد رأی‌دهنده‌گان، پاسخ‌ روشن به سوال‌های افکار عامه و جلوگیری از اقداماتی است که سبب خلق تصور منفی در مورد این کمیسیون می‌شود. چاپ یک‌ونیم میلیون برگه‌ی رأی‌دهی اضافی، تصور منفی را در مورد کمیسیون مستقل انتخابات خلق می‌کند.

بخش روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیشنران باید با اطلاع‌رسانی دقیق و اقدامات شفاف و قابل دفاع، در برابر تصورهای منفی‌ای که در مورد این کمیسیون وجود دارد، ‌مبارزه می‌کردند. مثلاً یک تصور منفی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات این است که اصل مستقل بودنش را تمثیل کرده نمی‌تواند و اشخاص قدرتمند بر آن اعمال نفوذ می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات باید با این تصور به شدت مبارزه می‌کرد. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال فهرست رأی‌دهنده‌گان را هم با تفکیک محل‌های رأی‌دهی تا هنوز منتشر نکرده است. باید این کمیسیون هرچه زودتر،‌ این فهرست را منتشر می‌کرد و شمار برگه‌های رأی‌دهی را هم مساوی با همین فهرست در نظر می‌گرفت. ولی متولیان برگزاری انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات کشور، این اقدامات را انجام نداده‌اند. به همین دلیل است که کار کمیسیون مستقل انتخابات مشکل دارد و افکار عمومی تا حال در مورد قاطعیت،‌ استقلال و نفوذناپذیری کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باورمند نیستند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند از رسانه‌ها استفاده کند. افغانستان از نعمت رسانه‌های آزاد برخوردار است و‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند هر نوع اعمال نفوذ نامشروع را که از طریق مقام‌های حکومتی بر این کمیسیون صورت می‌گیرد، افشا کند. این کمیسیون باید هیچ چیزی را پنهان نکند و از طریق افشاگری جلو هر کسی را بگیرد که می‌خواهد مانع کار این کمیسیون شود.

در ضمن کمیسیون مستقل انتخابات باید جداً در مورد یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی رأی اطلاع‌رسانی کند. این کمیسیون باید به رسانه‌ها در نشست‌های رسمی و غیر‌ رسمی معلومات دهد که چرا یک‌ونیم میلیون برگه‌ی اضافی رأی به چاپ رسانده است و براساس چه مکانیزمی از پر کردن صندوق‌ها و رأی‌ جعلی جلوگیری می‌کند. انتخابات پارلمانی سال گذشته تجربه‌ی خیلی بد بود و ایجاب می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات از آن ناکامی درس بگیرد. انتخابات پارلمانی برای کمیسیون مستقل انتخابات یک ناکامی بود و حال باید نهایت تلاش صورت بگیرد تا ناکامی دیگری در تاریخ این کمیسیون ثبت نشود. کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات باید متوجه باشند و رسالت تاریخی خود را درک کنند.

دکمه بازگشت به بالا