سازمان جهانی غذا: برای مبارزه با گرسنه‌گی حاد در افغانستان به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز است

۸صبح، کابل: سازمان جهانی غذا گفته است که به ۹۰۰ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد تا بتواند به کسانی‌ که با گرسنه‌گی حاد در افغانستان روبه‌رویند، کمک کند.

سازمان جهانی غذا روز چهارشنبه، ۱۳ ثور، با نشر گزارشی نوشته که در شش دهه گذشته به مردم افغانستان متعهد بوده است.

این سازمان تصریح کرده است که بر ادامه کار در افغانستان متمرکز است؛ جایی‌ که گرسنه‌گی هنوز جان بیش از ۱۵ میلیون تن را تهدید می‌کند.

به باور این سازمان، دور شدن از افغانستان به‌ معنای قرار دادن زنان و کودکان در یک موقعیت خطرناک است.

سازمان جهانی غذا خاطرنشان کرده که باز گرداندن زنان به کار، اولویت اصلی این سازمان است و مذاکرات را در همه سطوح دنبال می‌کند.

این نهاد بزرگ‌ترین تهدید در برابرش را کمبود بودجه عنوان کرده و افزوده که محدودیت‌های اشتغال زنان یک خطر جدی برای اقدام‌های بشردوستانه در افغانستان است.

این در حالی است که طالبان در ادامه محدودیت‌های خود در برابر دختران و زنان، کار آنان در دفترهای سازمان ملل متحد و موسسه‌های داخلی و خارجی را منع کرده‌اند.

کشورهای جهان و سازمان‌های کمک‌رسان همواره این تصمیم طالبان را ضربه‌ محکمی بر رساندن کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا