حرفه‌ی کاشی‌سازی با قدامت ۸۰۰ ساله در هرات

کاشی‌سازی در هرات فرازوفرودهایی را تجربه کرده است.
سال ۱۳۰۰ قمری تقریباً از بین رفت، اما ۴۹ سال بعد، عبدالله‌خان ملک‌یار والی وقت هرات آن را باز احیا کرد.

دکمه بازگشت به بالا