رهنمود عملی خبرنگاران به منظور پوشش‌دهی انتخابات معرفی شد

کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران، رهنمود عملی خبرنگاران را به منظور پوشش‌دهی هر چه بهتر انتخابات، معرفی کرد. در برنامه‌ای که به همین منظور برگزار گردیده بود، شماری از خبرنگاران، اشتراک نموده بودند.

دکمه بازگشت به بالا