طالبان برای دانشگاه‌های دولتی ملاامام و مبلغ استخدام می‌کنند

۸صبح، کابل: وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده است که در هر دانشگاه‌های دولتی یک ملاامام مسجد و یک مبلغ استخدام می‌کند.

این وزارت روز دوشنبه، ۳۱ اسد، بست‌های امامان و مبلغان شماری از دانشگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه کابل را به اعلان سپرده است.

طالبان شرایط بست‌های امامان و مبلغان را داشتن «عقیده راسخ و تجربه کافی در دعوت»، داشتن آگاهی و تجربه درباره‌ قواعد تجوید و تدریس علوم دینی، ذکر کرده‌اند.

این در حالی است که روز گذشته عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، اعلام کرد که در ۱۷ دانشگاه دولتی، دانشکده شرعیات ایجاد شده است.

او همچنان افزود که مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها از ۱۸ واحد به ۲۴ واحد افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا