قیچی‌سازی و کارد‌سازی، پیشه قدیمی در کابل

صنعت قیچی‌سازی و کارد‌سازی، به نام آهنگری نیز در افغانستان مشهور است. اکنون تعداد کمی از این آهنگران در کوچه‌ کاه‌فروشی کابل فعالیت دارند. ورود لوازم چینایی و پاکستانی، روی این صنایع دستی تاثیر منفی گذاشته است.
از سویی هم تاریخ دقیق ایجاد دکان‌های قیچی‌سازی و کارد‌سازی در کوچه‌ کاه‌فروشی معلوم نیست، اما به گفته این آهنگران این دکان‌ها چندین قرن است که در کوچه کاه‌فروشی فعالیت
دارند.

دکمه بازگشت به بالا